Plesenská stezka
5. 10. 2024

cyklistický závod pro každého

Úvod Plesenská stezka Historie závodu

Historie závodu

Když jsem se v druhé polovině 70. let stal občanem Plesné, zjistil jsem, že se začátkem října tady chodí turistický pochod Plesenská stezka. První ročník v roce 1977 začínal na koupališti, trasa vedla přes Knězkou do Dobroslavic kolem vleku a údolím Plesenky zpět na koupaliště. Další roky trasa v délce 15 km vedla přes Martinov, kolem řeky Opavice a přes Dobroslavice zpět do Plesné na hřiště na Žižkově. Dálkové pochody byly v té době na vrcholu své popularity. Když jsem se posléze stal členem TJ Sokol, navrhl jsem a připravil ještě druhou, delší trasu pochodu – 40 km. Nebyl však o ni velký zájem, proto jsme od ní posléze upustili.
Ale jak se život zrychloval, reagovali jsme na to v roce 1987 přidáním běžeckého závodu na 15 km. Byla léta, kdy startovalo i několik desítek běžců a chodců naopak ubývalo, až pochod samovolně zanikl.
A život se stále zrychloval. V roce 1993 jsme tedy vyhlásili i souběžný závod na horských kolech, jehož délku jsme ale prodloužili na 21 km o zajížďku směrem na Háj ve Slezsku. A zájemců o běh opět ubývalo, takže z Plesenské stezky se stal nakonec závod na horských kolech (MTB). Přes počáteční menší účast, zvláště při špatném počasí, se postupně hlásilo stále více cyklistů a po zařazení závodu do Vesnických sportovních her účast překročila stovku. V roce 2013 bylo dosaženo rekordní účasti 182 startujících závodníků.
Účastníci oceňují zejména pestrou trasu se snadnějšími i těžšími terénními úseky, zpevněný i často blátivý povrch, a hlavně jízdu krásnou podzimní přírodou podél řeky i zalesněnými kopci.
Zázemí závodu na hřišti TJ na Žižkově dnes již umožňuje poskytnout závodníkům komfort běžný při takové akci (mytí kol, sprchy, občerstvení) a v příjemném prostředí sportovního areálu s hospůdkou si mnozí posedí až do večera.

Díky sponzorům je možno věnovat závodníkům hodnotné ceny a zároveň vybírat nízké startovné.
Dospělí závodníci muži jsou rozděleni podle věku do pěti kategorií, ženy do dvou. K tomu přistupuje ještě kategorie juniorů do 18 let a stejná věková kategorie juniorek. A bez ohledu na umístění je vždy vyhlášen nejstarší účastník. V každé kategorii jsou vyhodnoceni a odměněni cenami tři nejlepší. Pokud je v některé kategorii výrazně vyšší počet účastníků, zvyšuje se v ní počet cen.