Plesenský park

Místo pro setkávání a volný čas

Projekt revitalizace pozemku bývalého koupaliště vzniká pod záštitou Tělocvičné jednoty Sokol Ostrava–Plesná, která je současně majitelem pozemku. Park by měl vznikat postupně se zapojením občanů do celého procesu tvorby tohoto prostoru.

V loňském roce již proběhlo několik brigád, kdy se odstranily především nálety, spadané větvě a odpadky. Vznikl koncept, jak by měla celá realizace vypadat a probíhat.

V letošním roce se nám podařilo zavézt zchátralé těleso koupaliště, které komplikovalo využití pozemku. Všechny činnosti provádíme po konzultaci s příslušnými úřady.

Blízkost potoka s přirozeným charakterem a navazující lesní porost rozšiřují nabídku upravované plochy o možnosti spontánních her hlavně dětí ve zcela přírodním prostředí. V tomto ohledu plánujeme vytvořit i pár interaktivních vzdělávacích ploch. Na druhou stranu se pozemek nachází v záplavovém území, které znemožňuje na pozemku stavět. Proto vytvoření parku bylo kompromisem i řešením dané situace.

 

29. května proběhne brigáda, s cílem vyčistit lesní porosty.

24.-26. června bychom chtěli v rámci Noci Sokoloven uspořádat první víkendový kovářský workshop s programem pro děti, kde již vyrobíme první mobiliář pro prostory parku a zároveň bude tato akce sloužit i jako propagace projektu.

 

V této činnosti nás již podpořilo OZO Ostrava s dotací na výsadbu zeleně, kterou budeme realizovat v době od června do října 2022.