Plesenský park – Údolí Sokolů

Místo pro setkávání a volný čas

Projekt revitalizace pozemku bývalého koupaliště vznikl pod záštitou Tělocvičné jednoty Sokol Ostrava–Plesná, která je současně majitelem pozemku. Park vzniká postupně usilovnou prací členů Sokola, jejich rodin a dobrovolníků.

 

V roce 2021 proběhlo několik brigád, kdy se odstranily především nálety, spadané větvě a odpadky. Vznikl koncept, jak by měla celá realizace vypadat a probíhat.

 

Na začátku roku 2022 se podařilo zavézt zchátralé těleso koupaliště, které komplikovalo využití pozemku. Vysázeny byly také nové stromy, postupně bylo odstraněno staré oplocení pozemku. Zabrat dal i úklid a prořezání zarostlých lesíků lemujících pozemek.

Výrazným prvkem parku je nově vybudovaný biotop, který stahuje vodu z podmáčených ploch a poskytuje domov hned několika ohroženým druhům živočichů. V tomto ohledu byly vybudovány vzdělávací cedule. V jeho blízkosti byl postaven malý lanový park pro vyžití dětí. Zbytek parku je členěn do několika remízků opatřených lavičkami. V rohu je pak ohniště.

 

Blízkost potoka s přirozeným charakterem a navazující lesní porost rozšiřují nabídku upravované plochy o možnosti spontánních her hlavně dětí ve zcela přírodním prostředí.

Pozemek se z 90 % nachází v záplavovém území, které znemožňuje na pozemku stavět. Proto vytvoření parku bylo kompromisem i řešením dané situace.

 

 

V této činnosti nás v roce 2022 podpořilo OZO Ostrava s dotací na výsadbu zeleně.

 

 

 

A také dotační program na revitalizaci veřejného prostoru „Tvoříme prostor“.

 

 

Dotační program TVOŘÍME PROSTOR dává příležitost aktivním lidem zrealizovat vlastní nápady a projekty ve veřejném prostoru s cílem zkrášlit své okolí a současně podpořit komunitní život na území města Ostravy.

Původní stav pozemku

květen 2021-březen 2022

 

Úklid tělesa bývalého koupaliště od náletů a odpadu. Závoz zchátralého tělesa koupaliště.

úklid lesního porostu, sadba

březen-květen 2022

 

Kácení poškozených stromů, úklid lesního porostu od náletů a pozůstatků oplocení, sadba nových stromů

terénní úpravy, sadba

srpen – říjen 2022

 

Terénní úpravy, tvorba biotopu a přívodního koryta, sadba keřů a rostlin

Dokončení první etapy parku

duben – červenec 2023

 

zhotovení drenáží, sadba remízků, instalace mobiliáře, lanového parku, výroba mostu, ohniště, cedulí, instalace pumpy a posedových kamenů

Vizualizace